Chính sách cookie

Chính sách Cookie này ('Chính sách') giải thích cách chúng tôi sử dụng các tệp cookie và công nghệ tương tự trên trang web iwincasino-vn.click ('Trang web') của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của mình hoặc ngừng sử dụng Trang web.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu mà trang web lưu vào ổ cứng của trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp một trải nghiệm tốt hơn cho bạn khi sử dụng Trang web, như nhận diện bạn khi bạn quay lại Trang web hoặc lưu trữ các mục trong giỏ hàng của bạn.

Một số cookie là cần thiết để Trang web hoạt động đúng, trong khi các cookie khác cải thiện trải nghiệm của bạn. Bạn có thể chọn từ chối hoặc chặn cookie thông qua trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và trải nghiệm của bạn trên Trang web.

2. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Trang web sử dụng các loại cookie sau:

  • Các cookie cần thiết: Các cookie này là cần thiết để Trang web hoạt động đúng và không thể bị vô hiệu hóa.
  • Các cookie chức năng: Các cookie này được sử dụng để cung cấp các chức năng bổ sung trên Trang web, như lưu trữ các cài đặt ngôn ngữ hoặc nhập liệu của bạn.
  • Các cookie hiệu suất: Các cookie này giúp chúng tôi theo dõi và cải thiện hiệu suất của Trang web, như thống kê lưu lượng truy cập và tỷ lệ nhấp chuột.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và kiểm soát cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn dưới đây cho một số trình duyệt phổ biến: