Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với trang web iwincasino-vn.click. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng và thời gian truy cập để hiểu và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ, xử lý thanh toán, liên lạc với bạn và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới.

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý.

3. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cookie cũng được sử dụng để nhớ các tùy chọn và thiết lập cá nhân của bạn.

  • Bạn có thể từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng của bạn trên trang web.