Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web iwincasino-vn.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Nội dung

1.1 Bản quyền

Mọi nội dung trên trang web iwincasino-vn.click, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, biểu đồ, logo và biểu tượng đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Mọi việc sao chép, phân phối, sử dụng hoặc tái bản nội dung này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu tương ứng là vi phạm bản quyền.

1.2 Quyền truy cập

Chúng tôi có quyền tạm ngừng, chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web iwincasino-vn.click vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc ngừng hoạt động trang web này.

  • 1.3 Đăng ký
  • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ trên trang web iwincasino-vn.click, bạn có thể cần phải đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bạn.

2. Sử dụng trang web

2.1 Cấm sử dụng bất hợp pháp

Bạn cam kết sẽ không sử dụng trang web iwincasino-vn.click cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

2.2 Vấn đề bảo mật

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật và giữ bí mật thông tin truy cập tài khoản của bạn trên trang web này. Bạn cũng đồng ý không chia sẻ thông tin truy cập tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.